Sponsoring

Sponsoring

Voor onze organisatie ontvangen wij regelmatig aanvragen en helaas kunnen we niet alle verzoeken inwilligen.

Met sponsoring heeft Quality AV zich ten doel gesteld om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren.

Het sponsorbeleid van Quality AV staat op drie pijlers:

 1. Goede doelen
 2. Maatschappelijke sponsoring
 3. Innovatieve initiatieven

Wij toetsen deze aanvragen aan de volgende criteria:

 • Het verzoek past binnen één of meerdere van de genoemde pijlers
 • Het verzoek biedt de mogelijkheid tot het positioneren van de merken ‘Quality AV / Q-AV’
 • Het verzoek is niet gerelateerd aan een geloofsovertuiging of politieke partij
 • Het sluit goed aan bij de eigen marketingstrategie
 • Het sponsorverzoek in natura is. ‘Out of the pocketkosten’ als arbeid en transport worden nooit gesponsord
 • Het resultaat is meetbaar en geeft voldoende exposure en/of spin-off
 • De samenstelling van het publiek past bij onze doelgroep
 • De organisatie is kwalitatief en betrouwbaar
 • Quality AV de exclusiviteit verkrijgt
 • De aanvraag minimaal 4 weken voor het evenement ingediend is.

Uitgesloten voor sponsoring zijn;

 • Aanvragers/projecten die financieel, politiek of religieus ter discussie staan
 • De sponsorbijdrage ten gunste komt van een individu
 • Projecten die het milieu, de omgeving, deelnemers of toeschouwers belasten
 • Projecten die buiten onze doelgroep plaatsvinden

Tot slot: indien het niet binnen het sponsorbeleid en de marketingkalender past.

Voor het aanvragen van een sponsoring neem dan Contact met ons op.